logobgr
Всички
02.04.2015г.

Расте броят на социалните услуги за хора с увреждания

Значително увеличение като брой и  капацитет имат социалните услуги в общността, делегирани от държавата дейности  за възрастни и хора  с увреждания за периода 2011-2014 г. Към края на 2014 г. те са със 102 повече и с  капацитет  от 1334 места повече в сравнение с 2011 г. През 2011 г.  социалните услуги в общността като делегирана от държавата дейност - за възрастни хора и за хора с увреждания, са 338 с капацитет 7483 места, а през 2014 г. - 440 с капацитет 8817 места. Увеличението в значителна степен се дължи на развитието на социалните услуги в общността от резидентен тип. В сравнение с 2011 г. през 2014 г. те  са с 61 броя повече и с капацитет от 729 места повече.

Увеличението е резултат от изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа. В съответствие с нея  продължава трансформацията на институционалната грижа в качествени и достъпни социални услуги в общността и подкрепа на семействата, полагащи грижи за възрастните хора и хората с увреждания в семейна или близка до семейната среда. Към откриване на нови социални услуги и към увеличаването на капацитета на съществуващи  се пристъпва след извършване на прецизна оценка за потребностите на населението на всяка община и област, както и въз основа на закриването и намаляването на капацитета на вече функциониращи социални услуги.

Процесът на постоянно разширяване на мрежата на услугите в общността и повишаването на тяхното качество подобрява  достъпа до тях на възрастните хора и хората с увреждания и създава условия за  техния достоен и независим живот.

Всички