logobgr
Всички
28.04.2010г.

Ръководството на АСП представи приоритетите пред всички териториални структури

Завърши цикълът от пет работни срещи на управленски екип от Агенцията за социално подпомагане (АСП) с ръководителите на териториалните поделения от страната. Последната от тези срещи бе във Варна и обхвана дирекциите от Североизточна България и Черноморието. Така в рамките на месец всички ръководни кадри от структурите на АСП  имаха възможност да се запознаят подробно с приоритетите в дейността на агенцията за 2010 г., представяни лично от изпълнителния директор на АСП Ивайло Иванов и неговите заместници - Илиана Малинова и Янита Манолова. На редица места в работата на срещите се включиха и представители на местната власт, а във формата за областите Видин, Монтана, Враца и София-област се включи и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

В различните презентации бяха детайлно анализирани и теми за екипността като основополагащ принцип в работата на дирекциите „Социално подпомагане", дейностите по закрила на детето, работата на новата административна структура - дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване", оптимизиране на разходите на агенцията, работата на Инспектората към изпълнителния директор на АСП, технологията за ефективно взаимодействие с медиите.

Специален акцент добиха актуалните промени в Закона за социално подпомагане  (ЗСП) и Правилника за прилагане на ЗСП, аспектите на социалната интеграция на хората с увреждания, процеса на деинституционализация чрез разкриване на нови социални услуги в общността. Навсякъде работната програма включваше и възможността участниците в срещите да се запознаят с функциониращи социални услуги в съответния регион.

Всички