logobgr
Всички
22.07.2010г.

Ракитово – първенец по приемни семейства

Продължава добрата практика на отдел „Закрила на детето" към дирекция „Социално подпомагане" - община Ракитово, област Пазарджик за настаняване на деца в приемни семейства.  

През последните две години в отдела са постъпили 34  заявления от кандидати за приемни родители - 17 от тях вече са утвърдени като такива. В 12  приемни семейства, са настанени деца, от закрития дом за деца в Лесичово. Продължава работата по оценката и обучението на другите 17 кандидата. Всичките одобрени приемни семейства са професионални и получават заплата за труда си.

Първите утвърдени приемни родители  на територията на общината - майка и дъщеря, вече имат повече от двегодишен опит.

Към края на  месец юни 2010 г.,  броят на децата,  настанени в приемни семейства в страната, е 417, като 171 от тях се отглеждат в професионални приемни семейства, а останалите 246 - в доброволни приемни семейства.

Всички