logobgr
Всички
01.06.2015г.

Работещите в АСП честитят 1 юни на всички български деца!

Скъпи български деца, от името на работещите в Агенцията за социално подпомагане ви честитя Международния ден на детето 1 юни. Пожелаваме ви да растете усмихнати и здрави, обичани и повече разбирани  от нас, възрастните!

Днешният празник е и ден, отреден да напомни на всички за осъзнатата преди повече от 90 години необходимост от специална защита на правата на децата, провъзгласена през 1924 г. с нарочна декларация. Тогавашните послания с пълна сила важат и днес - човечеството трябва да даде на детето всичко, което има най-добро, вън от всякакви съображения за раса, народност и вяра. И още:  гладното дете трябва да бъде нахранено, болното дете да бъде лекувано, сираците и изоставените трябва да бъдат подпомогнати и прибрани.

Простички думи, които тогава поставят началото на дейността по закрила на децата. Днес тя е същностна част от мисията на Агенцията за социално подпомагане и трудно може да се намери по-силна мотивация от това да посветиш сили и умения в защита на най-уязвимите и невинните.

Нека да е честит празникът на всички деца по Земята!

Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане  

Всички