logobgr
Всички
04.02.2013г.

Процесът по деинституционализация на децата продължава

През месец януари 2013 г., със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, бе закрит още един дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ).

Решението за закриване на дома „Гергана" в с. Нареченски бани,  предназначен за деца от 3 до 6 г., е взето на заседание на Общинския съвет в Асеновград.

В изпълнение на държавната политика по деинституционализация на децата на територията на общината са разкрити нови социални услуги в общността - два центъра за настаняване от семеен тип, с капацитет 25 места. В тях децата от дома, които са трайно отделени от своите семейства, ще  получават по-качествена грижа.

ДДЛРГ „Гергана" е четвъртата специализирана институция за деца, която се закрива от началото на тази година.

 

Всички