logobgr
Всички
21.03.2008г.

Промени по схема BG 051POO1 075.2-01

Във връзка с предстоящото подписване на договори с одобрените бенефициенти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051POO1/07/5.2-01 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент" и „Домашен помощник", са публикувани утвърдените със заповед на Министъра на труда и социалната политика № РД 01/253 от 13.03.2008 г., във връзка са ДНФ № 01/27.08.2007 и ДНФ № 2/31.31.08.2007 на Министерство на финансите, изменения на специалните условия на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и образец на декларация на бенефициента за допустимите разходи във връзка с верифицирането от негова страна на разходите, по смисъла на раздел ІІ от ДНФ № 2/31.31.08.2007. 21.03.2008 г.
Всички