logobgr
Всички
30.01.2013г.

Промени отнасящи се за всички бенифициенти при подаването на искане за междинно/окончателно плащане.

На вниманието на бенефициенти, изпълняващи договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 5 от оп ”РЧР”: Във връзка с промени в Наръчника по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Ви уведомяваме за промени при подаването на искане за междинно/окончателно плащане.

letter-beneficiaries-OPHR.pdf
letter-beneficiaries-OPHR.pdf 39 KB
Всички