logobgr
Всички
01.03.2015г.

Проектът „Подкрепа за достоен живот” приключи, подкрепата продължава

Състоялата се в Пловдив заключителна конференция на проекта „Подкрепа за достоен живот" обобщи високия социален ефект от реализирането му. Този ефект и новаторското партньорство между държавата и местната власт акцентираха в приветствията си заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Лазар Лазаров, както и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Ивайло Иванов. „Проект „Подкрепа за достоен живот" е пример за ефективно изразходване на средства от европейските фондове, насочени към хората в нужда", подчерта заместник-министър Русинова. Затрогващи думи на благодарност към екипа, реализирал проекта, прозвучаха именно от хората, възползвали се от предоставената подкрепа към тях, както и от лични асистенти, работили по проекта.

Партньори на АСП - пряк бенефициент по проекта «Подкрепа за достоен живот», бяха 261 общински и 23 районни администрации в столицата от 28-те области на страната. В хода на проекта се осигури ползването на социална услуга „Личен асистент" на общо 21 340 лица с трайни увреждания, включително 2 177 деца с трайни увреждания. Почасово предоставяне на социалната услуга осъществиха общо 20 185 лични асистенти. Утвърден първоначално с продължителност 19 месеца (с предоставяне на услугата до март 2012 г.) и бюджет 35 милиона лева проектът многократно удължи срока на действието си, като продължителността на предоставянето на социалната услуга достигна 48 месеца, а общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ - над 171 милиона лева.

Потребителите на услугата «личен асистент» ще я ползват и след приключването на проекта, като чрез националния бюджет са осигурени средства до края на март 2015 г.

Отново в партньорство на АСП с местните администрации предстои реализацията на процедурата «Нови алтернативи» по Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020". Нейната цел е да се подобри качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, отново чрез предоставяне на услугата „личен асистент".

Всички