logobgr
Всички
18.03.2011г.

Проектът „Подкрепа за достоен живот” надмина заложените параметри

Общо 9 360 лица с трайни увреждания получиха възможност за тях да се грижи личен асистент, след реализирането на първите два етапа на проект „Подкрепа за достоен живот". Броят на назначените по проекта лични асистенти общо за двата етапа достигна  9263 души.

Проектът стартира на 08.10.2010 г. Неговата обща продължителност е 19 месеца - до 07.05.2012 г, като  се осъществява на три етапа. Съгласно проектната документация се  предвиждаше общият брой на лицата, потребители на услугата „Личен асистент", да бъде най-малко 9 000 души.

След изпълнението на първия и втория етап, към месец март 2011 г., по план беше заложено сключване на договори с най-малко 8 500 потребители. След реализирането на първите два етапа общият брой на включените  потребители надвишава броя потребители, планиран за целия проект, сочат данните.

Потребители на услугата са лица с трайни увреждания, които нямат възможност да се самообслужват. За лични асистенти са назначени безработни лица в трудоспособна възраст.

 

Всички