logobgr
Всички
25.11.2015г.

Проектът «И аз имам семейство» създаде устойчив модел на приемната грижа

Създаването на устойчив модел за заместваща грижа за деца в риск и деца от институции е основното постижение на проекта «И аз имам семейство», финансиран по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси» 2007 - 2013. Това отчете състоялата се заключителна конференция по проекта, заедно с показателни данни от реализацията му - 1228 утвърдени приемни семейства, 2701 преминали през приемна грижа деца при първоначални индикатори за 600 деца,  настанени в 500 новоутвърдени приемни семейства.

Тенденцията на напредък и гъвкавост в развитието на услугата „приемна грижа" в цялата страна е в резултат от съвместните усилия на всички ангажирани страни - държавни институции, местната власт, НПО и приемни семейства, които на конференцията споделиха своя опит и виждания. Много позитивизъм на събитието внесоха споделените лични истории за мотивацията си да бъдат приемни родители присъствалите семейства.

 „Успехът на проекта има чисто човешко измерение, като променя съдбата на много деца, получили шанс да имат по-добър път в живота си", заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, като изрази надеждата, че в новия програмен период ще се включат още повече от сегашните 83 общини партньори на Агенцията за социално подпомагане.

„Този успешно приключващ проект е доказателство, че нашата политика за закрила на децата е на прав път, но вярвам, че напредъкът в приемната грижа ще бъде надграден, запазвайки ключовата цел - да осигурим възможност за децата без родителска грижа да бъдат отглеждани в сигурна семейна среда", обобщи Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика.

Презентация на проекта «И аз имам семейство» вижте тук.

Всички