logobgr
Всички
19.08.2014г.

Проектът „И аз имам семейство” е удължен до февруари 2015 г.

Утвърдени са 1114 приемни семейства, повече от 1500 деца са  били настанени в тях

Срокът на проекта „И аз имам семейство" е удължен до 28 февруари 2015 г. Проектът стартира на 30 септември 2011 г. и досегашният срок за изпълнението му беше  до 30 септември 2014 г. Този проект се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с 83 общини, финансиран е по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013». Одобреното ново финансиране надхвърля 18 милиона лева.

Чрез проекта се прилага нов подход при предоставянето на доброволната, професионалната и заместващата приемна грижа, като ключов нов момент е децентрализиране на услугата и разгръщането й на общинско ниво. Междувременно тя си остава средство за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи или извеждането им от тях.

В рамките на проекта са утвърдени 1114 приемни семейства, от които  1037 професионални. Общо 1526 деца  са били настанени при приемни родители. Тези показатели значително надвишават първоначално заложените параметри от 500 приемни родители и 600 настанени деца.

Предоставянето на приемната грижа от общините допринeсе за предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, като 759 деца от общността са настанени в приемни семейства. Проектът спомага и за успешната деинституционализация на децата - 581 са изведени от специализирани институции и 186 - от услуги с постоянно пребиваване на деца, известни като резидентни.

За 420 деца е било прекратено настаняването в приемно семейство - 83 деца  са реинтегрирани в биологичното си семейство, 257 деца са осиновени. Други 23 деца са в семейства на близки и роднини, 33 са в резидентна услуга (център за настаняване от семеен тип или наблюдавано жилище) и само 12 са върнати в специализирани институции.

Всички