logobgr
Всички
25.07.2012г.

Продължава реализацията на рамковата инвестиционна програма за ремонта на 65 дирекции „Социално подпомагане”

     Днес бяха подписани 11 договора с избрани, чрез процедура съгласно Закона за обществените поръчки, изпълнители на строително-монтажни работи за ремонт на помещения на дирекциите „Социално подпомагане" в общините: Пазарджик, Септември, Белово, Велинград, Панагюрище, Пещера, Кюстендил, Добрич, Силистра, Дулово.

    Строително-монтажните работи ще приключат не по-късно от края на месец септември 2012 г., като ремонтните дейности няма да прекратят обслужването на граждани в Дирекциите по места.

Ремонтите ще бъдат извършени по Оперативна програма „Регионално развитие" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на проекта, по който Агенцията за социално подпомагане е бенефициент е близо 5,5 милиона лева. По проекта вече са ремонтирани дирекциите в Шумен и Видин

   Общата цел на проекта и реализираните дейности е подобряване достъпа до социално обслужване на териториите на посочените общини и осигуряване на бързо и ефективно обслужване на потребителите, с оглед индивидуалните им потребности, достъпна среда, както и икономически по-ефективно използване на сградния фонд. Ще бъде подобрено обслужването за над 50000 души. По косвен начин проектът ще облаготелства около 150 000 души - членове на семейства и други лица, съжителстващи и/или полагащи грижа за лица в неравностойно положение.

Всички