logobgr
Всички
03.08.2012г.

Продължава приема на молби-декларации за целева енергийна помощ

Към 3 август 2012 година във всички дирекции за социално подпомагане в страната са постъпили 93 069 броя молби. Продължава приема.

Всички