logobgr
Всички
01.09.2015г.

Приети са над 30 000 молби за помощ за първокласници, 25 000 вече са одобрени

Към края на август 2015 г. са подадени 30 094 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца записани  в първи клас за учебната 2015/2016 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 24 684 броя, които се отнасят за 25 149 деца. Отказите са 274, а 5 136 молби са в процес на обработка. Подадените заявления са с 3 402 по-малко в сравнение със същия период от предходната година.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби-декларациите се подават в дирекциите „Социално подпомагане" по постоянен адрес след записване на детето в първи клас и ще се приемат до 15 октомври 2015 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Помощта за първокласници е в размер на 250 лева от 2013 г. Изплатената тогава сума е 12 191 162 лева, предназначена за 48 845 деца-първокласници. Общият брой първокласници, за които бе начислена целевата помощ за миналата година, е 47 096, изплатената в края на 2014 г. сума - 11 774 018 лева.

Всички