logobgr
Всички
03.10.2014г.

Приети са 46 650 молби за помощ за първокласници

До 30 септември 2014 г. в страната са подадени 46 650 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани  в първи клас за учебната 2014/2015 г. по реда на Закона за семейни помощи за деца. Това бе крайният срок за подаване на молби за този вид подпомагане. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 44 310 за 45 060 деца. Отказите са 389 , в процес на обработка са 1 951 молби. Отпуснатата общо за страната до днешна дата сума възлиза на 8 989 000 лева, като тя се отнася за 35 956 деца. Помощта за молбите, подадени през месец септември и получили утвърдителна заповед, ще бъде изплатена в законовия срок - през настоящия месец октомври.

Размерът на помощта е 250 лева. Право на тази помощ имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Необходимо условие е  средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията да е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Дирекциите „Социално подпомагане" в страната вече започнаха проверки в училищата за спазването на условията за получаване на помощта. Семейства, който са получили еднократна помощ за първокласници, но децата им не посещават училище, ще трябва да възстановят сумите.

Всички