logobgr
Всички
22.05.2018г.

Приемните семейства олицетворяват грижата на държавата към децата в риск

Екипът за управление на проекта „Приеми ме 2015“ посети Благоевград и Кресна

В изпълнение на управленската отговорност за реализиране на проекта „Приеми ме 2015“ представители на Националния екип за организация и управление на проекта посетиха област Благоевград. В областта са утвърдени 90 приемни семейства, общините партньори на Агенцията за социално подпомагане в предоставянето на приемна грижа по този проект, са Благоевград, Гоце Делчев, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански и Симитли.

На съвместна работна среща с Областния екип по приемна грижа и отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, бе анализиран напредъкът на проекта, ефективното осъществяване на екипния принцип в предоставянето на приемна грижа, ясното дефиниране на различните роли на участниците в този процес. „След като говорим за професионализация на приемната грижа следва да изискваме професионално поведение и отношение от всички – изтъкна ръководителят на проекта Огнян Христов. – Доброволните приемни семейства в цялата страна са само 8 от общо над 2100, следователно е време да говорим за професионална общност на приемните родители. Това означава различни отговорности към тях, защото това не е обикновено родителстване – приемните семейства олицетворяват грижата на държавата към децата в риск.“

Акцент в срещата получи и идентифициран проблем с приемно семейство, полагащо грижи за три момчета, преимуществено с проблемно поведение, а две от тях и с различна по степен умствена изостаналост. Специфичната ситуация е довела до усложнени взаимоотношения между приемните родители и социалните работници от Областния екип по приемна грижа, като при ескалиращото напрежение семейството е било на път да се откаже от работата си. Към момента кризата е преодоляна, а посещението на националния екип по проекта съвпадна с провеждането на планирана супервизия на приемното семейство – възможност то да сподели свои притеснения и гледни точки, както и да получи компетентна подкрепа.

Екипът на проекта посети и община Кресна, където действат 14 приемни семейства при население от около 5000 души. При общото впечатление за всеотдайни и отговорни приемни родители тук очертаващ се проблем се оказаха взаимоотношенията между някои от действащите приемни родители, преодолян своевременно от съвместните действия на Областния екип по приемна грижа и   общинската администрация.

Към края на април т.г. под приемна грижа в национален мащаб по проекта са над 2000 деца в 148 общини партньори.  Според обобщените данни за досегашните 28 месеца от предоставянето на приемна грижа по проекта общият брой на децата, получили такава грижа, е 4232. Както наскоро изтъкна в отговор на парламентарен въпрос министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, проект „Приеми ме 2015" е един от най-успешните инструменти на министерството в осъществяването на политиката по закрила на деца в риск и начинът на реализацията му е оценен позитивно от службите на Европейската комисия.

 

 

Проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 „Приеми ме 2015”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Всички