logobgr
Всички
16.12.2012г.

Приемни родители приютиха дете с увреждане по проект „И аз имам семейство”

В началото на декември т.г. първото дете с увреждане намери приемни родители в Кюстендил по проекта „И аз имам семейство". Детето е момиче на 8 години и 10 месеца, произхожда от многодетно семейство от малцинствена група, на шест месеца е настанено в институция, с изоставане в умственото развитие.

В продължение на месец и половина екипът по приемна грижа и социалните работници от местния отдел „Закрила на детето" работиха активно за опознаване на детето с приемното семейство по изготвен адаптационен план за настаняване.

В началото на процеса детето, с диагноза „Умерена умствена изостаналост с недоразвит говор", е плахо и неуверено, контактите с него са изключително затруднени. Момиченцето е недоверчиво, реагира емоционално при срещите с непознати, предпочита да се усамотява с любимата си играчка.

Първите срещи са в Център за социална рехабилитация и  интеграция, който детето посещава два пъти седмично и е под грижите на специалистите в центъра. Там приемният родител се запозна със спецификите в поведението на детето, опита се да го накара да се отпусне и довери.

За три седмици са организирани 12 срещи, след което е подготвено първото домашно посещение. Тогава момичето за пръв път прави опит да комуникира с едносрични думи, за да изрази желанието си да остане с приемния родител.

За броени дни след настаняването промяната в поведението на детето е видима - вече почти не се уединява, контактува и с хора извън семейството, а с оглед на диагнозата му най-позитивният напредък е, че все по-често се опитва да използва говора като средство за комуникация.

Досега по проекта „И аз имам семейство" са настанени 69 деца, до края на годината бройката им ще наближи 100. Утвърдените приемни семейства са над 210.

Всички