logobgr
Всички
13.06.2011г.

Приемната грижа се развива успешно в Монтана

Вече 20 са децата, отглеждани в приемни семейства на територията на община Монтана. Последният случай на настаняване бе на 9-годишно момче, жертва на домашно насилие. То бе настанено в професионално приемно семейство след 5-седмичен опознавателен период, след като от януари т.г. бе в Кризисен център.

По-рано - през март т.г., се извърши теренна социална работа на екип от социални работници от отдел „Закрила на детето" в Монтана във връзка с подаден сигнал за деца в риск. Екипът посети адреса и констатира рискови фактори за отглеждането и възпитанието на две момичета в семейна среда. Родителите на децата бяха употребили значително количество алкохол, а момиченцата бяха оставени без надзор и родителски контрол. Условията в жилището бяха крайно лоши и представляваха риск за живота и здравето на децата. Със съдействието на служители от РУП - Монтана и след констатираните рискови фактори двете деца бяха изведени спешно от неблагоприятната среда и също настанени в приемно семейство.

Успешното развитие на приемната грижа в община и област Монтана е резултат и от разгърналата се в последните месеци регионална кампания под наслов „Вземи дете - всеки има нужда от семейство". Кампанията се проведе на равнопоставени партньорски начала между отдел "Закрила на детето" в Монтана и Комплекса за социални услуги, като през цялото време  бе подкрепена от местния бизнес и медиите  в  Mонтана.

Основна цел на кампанията е популяризиране на приемната грижа, като алтернативна социална услуга за деца в риск и като резултат: увеличаване броя на приемните родители в региона; намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции; намаляване броя на децата, в риск от попадане в специализирани институции; стартиране на приемната грижа в нови населени места в региона.

(Информация от Милен Гечовски - началник отдел "Закрила на детето" - Монтана)

 

Всички