logobgr
Всички
02.07.2018г.

Приемат се заявления за целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г.

                От днес, 2 юли 2018 г., кандидатстващите за целева помощ за отопление лица и семейства могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“. Заявленията се подават по настоящ адрес на кандидатите, като приемът им ще продължи до 31 октомври 2018 г.

               Важно е да се отбележи, че предвиденото увеличение на пенсиите от 1 юли с 3.8 % няма да да се отрази на правото на достъп до този вид помощ, като  доходът от пенсии по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление ще бъде коригиран със съответния коефициент. За да се гарантира устойчивост, предвидимост и прозрачност на действащия корекционен механизъм, промените в Наредбата предвиждат автоматично обвързване на корекционния коефициент с регламентирания в Кодекса за социално осигуряване ред за ежегодното осъвременяване на пенсиите от 1 юли. По този начин се създава ясен и устойчив механизъм за компенсиране на нормативно регламентираното увеличение на доходите на пенсионерите, така че да бъде ограничен риска от тяхното отпадане от програмата за целево подпомагане.

              Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2018/2019 г. ще бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители към 31 октомври тази година.

               За отоплителния сезон 2017/2018 г. на 204 635 лица и семейства е отпусната целева енергийна помощ, като общата изплатена сума е в размер на 74 323 833 лв.

Заявление-декларация за отпускането на целева помощ за отопление може да се изтегли от уеб-страницата на Агенцията за социално подпомагане в раздела "Административни услуги".

 

Всички