logobgr
Всички
30.10.2013г.

При завръщането си Мария ще бъде в SOS-селище, взети са мерки за закрила и за нейните братя и сестри

По повод на случая с намереното в Гърция дете на български родители  - Мария, Агенцията за социално подпомагане (АСП) извърши проучване и оценка на нейните биологични родители и децата, които са девет в семейството. Бе установено, че има още едно дете, което е изоставено от родителите и се отглежда от семейство в друго населено място. За децата се планират действия за спешно настаняване в семейства на близки, в приемни семейства и специализирана институция.

Мерките за закрила са временни. Контактите между децата и родителите ще бъдат подкрепяни от социалните работници, така че в момента, когато родителите имат готовност да полагат адекватна грижа, отново да бъдат заедно.

При пристигането на Мария в България АСП има готовност за посрещането й  от социални работници  и настаняването й в приемно семейство от SOS - селище, където момичето ще получи качествена грижа и подкрепа.

Всички