logobgr
Всички
03.05.2010г.

Преведени са сумите за социални помощи и интеграционни добавки

Във връзка с многобройните запитвания, Агенцията за социално подпомагане в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити съобщава, че днес, 3 май 2010 г., ще бъдат извършени банковите трансфери за месец април по Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). Сумите за социалните помощи по ЗСП и интеграционните добавки по ЗИХУ се очаква да бъдат в картите на правоимащите лица до утре, 4 май.

До края на месец април т.г. бяха извършени всички плащания по Закона за семейни помощи за деца. 

Всички