logobgr
Всички
17.12.2014г.

Преведени са средствата за увеличението на целевата помощ за отопление за ноември и декември

Средствата за доплащане до увеличения размер на целевата помощ за отопление за  първите два месеца на отоплителния сезон - ноември и декември 2014 г., в размер на 12,96 лв., са осигурени и преведени по сметките на правоимащите лица. Изплащането на сумата в пощенските клонове от цялата страна започна на 16.12.2014 г. и ще приключи на 22.12.2014 г. Помощта за останалите три месеца от отоплителния сезон, в новия й размер от 216,60 лв., ще бъде изплатена до 31 януари 2015 г.

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление базата, на която се определя месечният размер на целевата помощ за отопление, беше увеличена от 280 на 385 квт/ч електроенергия.  На тази основа беше определен и нов месечен размер на целевата помощ  за отоплителен сезон 2014/2015 г. Помощта бе завишена от 65,72 лв. на 72,20 лв. месечно или общо 361 лв. за целия отоплителен сезон.

Всички