logobgr
Всички
19.10.2012г.

Предстои да бъде закрит Домът за медико-социални грижи в Широка лъка

До края на 2012 г. предстои да бъде закрит Домът за медико-социални грижи за деца в с. Широка лъка, община Смолян. Закриването е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България" и в съответствие с Областната и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в общността в област Смолян.

Агенцията за социално подпомагане разработи оперативен план за закриване на дома с конкретни дейности, насочени към подготовка и извеждане на децата от специализираната институция. Дейностите по закриване се реализират в партньорство между Регионална дирекция за социално подпомагане - Смолян, дирекция „Социално подпомагане" в Смолян, община Смолян и Дома за медико-социални грижи.

Актуализирани са социалните оценки на настанените в дома осем деца, като се работи активно в различни посоки: за връщането им в биологичните им семейства, за настаняване в приемни семейства или в социална услуга в общността.

Всички