logobgr
Всички
15.04.2014г.

Представители на различни институции работят с децата, близки на трагично загиналата Александра от Поморие.

Дирекция „Социално подпомагане" (ДСП) - Поморие предприе незабавни действия за оказване на психологическа подкрепа на всички засегнати от трагичния инцидент - убийството на малката Александра, деца.

ДСП - Поморие координира работата на всички ангажирани институции за предоставяне на психологическа подкрепа на децата и планира последващите действия, съгласно своите правомощия и компетентност. Приложен е Координационният механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Планирани са дейности за подкрепа на семейството на Александра. За по-голямото дете в семейството се осъществява целенасочена психологическа подкрепа и консултации със специалист, които са инициирани от родителите.

Със съучениците на Александра от 1 "б" клас на СОУ „Иван Вазов" в Поморие е проведена кризисна интервенция от специалисти на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) - Поморие. Целта е снижаване на негативния ефект от трагичното  събитие и намаляване влиянието на травматичния стрес.

Своевременно са предприети и действия за оказване на съдействие и психологическа подкрепа на племенниците на Атанаска Георгиева, сочена за извършител на убийството на малката Александра. ДСП - Димитровград работи и с непълнолетният син на Атанаска. Предстои детето да ползва услугите, които предлага ЦОП - Димитровград в т.ч. психологическа подкрепа за преодоляване и отработване на негативните преживявания.

 

Всички