logobgr
Всички
25.06.2014г.

Предприети са нужните действия от АСП, след поставянето на КТБ под специален надзор

Агенцията за социално подпомагане (АСП) съобщава, че във връзка с поставянето на Корпоративна търговска банка (КТБ) под специален надзор от Българската народна банка, от страна на АСП са предприети необходимите действия. За създалата се ситуация незабавно  са информирани всички териториални структури на агенцията.

При установени  правоимащи лица, получаващи своите помощи и обезщетения в горепосочената банка, същите са информирани за възможността за предоставяне по надлежния ред на банкови сметки в други търговски банки за алтернативно банково обслужване по тяхно желание и при спазване на изискванията на нормативната уредба.

До момента не са установени проблеми за лица , получаващи обезщетения и

помощи в КТБ.

АСП няма бюджетни средства в КТБ.

Всички