logobgr
Всички
25.04.2014г.

Предприети са незабавни мерки за оказване на помощ на пострадалите от наводненията във Видинска област

Заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Янкова, заместник-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Янита Манолова и заместник-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Николай Николов пристигнаха в общините Ружинци и Чупрене, Видинска област, където е обявено бедствено положение, предизвикано от поройните дъждове. Екипът ще обходи най-засегнатите места.

Още от вчерашния ден служители на АСП и АЗ оказват съдействие на всички институции, ангажирани с ликвидиране на последствията и щетите. Създадена е организация за извършване на социални оценки на засегнатите лица и домакинства за получаване на еднократна финансова помощ, като  по предварителни данни се очаква да бъдат около 400 в общините Ружинци и Чупрене. 

Еднократно финансово подпомагане в размер до 325 лв. ще бъде отпуснато на всички лица и домакинства, които имат право на помощта съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за покриване на инцидентно възникналите нужди след наводнение. Средствата се отпускат от Министерство на труда и социалната политика чрез АСП след извършване на социална оценка. Помощите ще се изплащат от дирекциите „Социално подпомагане" в Белоградчик (за община Чупрене) и Димово (за община Ружинци).

Около 350 безработни лица, наети по мярка „Сезонни ремонтни и възстановителни дейности" на програма „От социални помощи към заетост", спешно се пренасочват  да работят в най-пострадалите населени места за отстраняване на щетите. Те се включват в разчистване на речните корита и оказване помощ на пострадалите лица и семейства. Извършват и превантивно укрепване на речните брегове и потенциално опасни съоръжения, мостове и пътища. По този начин наетите безработни ще помогнат за  своевременно отстраняване на нанесените щети.

В сряда Министерски съвет одобри допълнителни разходи по бюджета за активна политика в размер на 7 000 000 лева за заетост по Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" за мярка "Сезонни ремонтни и възстановителни дейности". Целта е със средствата да се наемат безработни лица в аварийно-спасителни дейности и дейности по възстановяване на инфраструктурата. Общо работните места, които ще се разкрият, са 10 000 при четиричасова заетост за период от три месеца.

 

Всички