logobgr
Всички
16.04.2011г.

Поздравление по случай професионалния празник на юристите

По случай 16 април - Деня на Българската конституция и на юриста, от името на ръководството на Агенцията за социално подпомогане и от свое име честитя професионалния празник на юристите от нашата система. Със своя професионализъм и всекидневната си отговорна работа те са стожер на правовия ред, законноста и справедливостта в нашето демократично общество. Пожелавам на колегите юристи от АСП същата всеотдайност и бдителност в работата им, както и нови професионални достижения - фактор за стабилността и доброто име на най-голямата изпълнителна агенция в страната!

Честит празник!

 

Ивайло Иванов

Изпълнителен директор на АСП

Всички