logobgr
Всички
16.03.2021г.

Поздравление от изпълнителния директор на АСП Румяна Петкова по случай Световния ден на социалната работа

Уважаеми колеги,

Днес за пореден път честваме Световния ден на социалната работа. Темата на празника - „Аз съм, защото ние сме“, още веднъж подчертава значимостта на социалните взаимоотношения, солидарността и единството между хората от целия свят.

На този ден световната общественост отдава дължимото уважение към социалните работници и към тяхната професия. Професия – призвание, кауза и мисия, в която няма място за случайно попаднали хора, защото тя изисква не само голямо и добро сърце, а търпение и хуманизъм, състрадание и съпричастност, последователна и упорна работа. Да си социален работник означава ежедневно да се сблъскваш лице в лице с трагедията и мъката, означава болката на страдащия и на изпадналия в трудна житейска ситуация да се превърне и в твоя болка, означава всеки ден да даряваш надежда и частица от себе си на нуждаещите се от подадена навреме ръка хора. За това позволете ми днес още веднъж да засвидетелствам искрената ни признателност към вас, хората на предния фронт. Изказвам дълбоко уважение към труда ви и отправям сърдечни благодарности за постоянството и усърдието в изпълнение на призванието да бъдете в полза и подкрепа на най-уязвимите групи от обществото. Поздравявам ви и за истинския професионализъм и всеотдайността в работата, проявявани ежедневно в трудните условия на пандемията от COVID-19 - бедствие, което изправи човечеството пред нови непознати досега предизвикателства и постави на изпитание усилията на хора и институции във всички сфери на обществения живот.

На всички вас, на вашите семейства и близки пожелавам здраве и благополучие, неизменна вяра и стремеж към доброто в името на нуждаещите се от подкрепа хора!

Честит празник, скъпи колеги!

С уважение,

РУМЯНА ПЕТКОВА

Всички