logobgr
Всички
18.03.2021г.

Одобрени са 215 проекта за осигуряване на топъл обяд за над 60 000 потребители

Управляващият орган на Оперативната програма за храни е одобрил 215 проекта за осигуряване на топъл обяд за над 60 000 потребители. Не е одобрен само един проект поради отказ на кандидата да отстрани установени при оценяването несъответствия, въпреки че му е предоставена възможност за това. От документите по проекта е видно, че кандидатът е наложил едностранно вида на услугата, без да потърси и вземе предвид мнението на потребителите. От Управляващия орган на програмата се предприемат действия да не бъдат оставени нуждаещите се без подкрепа. Бенефициенти по вече одобрени проекти ще бъдат поканени да поемат изхранването им.

От началото на годината проектите за осигуряване на топъл обяд се финансират от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Топлият обяд е една от най-одобряваните мерки за подкрепа в кризата според проучване на обществените нагласи. Благодарение на усилията на Правителството, включително и чрез осигурено финансиране от държавния бюджет, тя не беше прекъсната.

Всички