logobgr
Всички
03.12.2018г.

Поздравление на изпълнителния директор на АСП по случай Международния ден на хората с увреждания

От името на ръководството и служителите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) отправям нашите най-сърдечни благопожелания към хората с увреждания  по случай техния международен празник - 3 декември.

На този ден, обявен през 1992 година от Генералната асамблея на ООН за международен празник на хората с увреждания, в цял свят се организират събития, които напомнят, че е необходима ефективна промяна в условията на техния живот и постоянни, категорични действия в подкрепа на достойнството, правата и добруването им.

Днес за пореден път искам да ви уверя, че целият екип на АСП полага ежедневни усилия във ваша помощ и подкрепа, следвайки не само държавната политика, но и чувството си на съпричастност и отговорност към ближния.

Към момента в България по различни програми на АСП близо 21 600 хора с увреждания получават подкрепа в ежедневния си живот  от лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. Като алтернатива на институционалната грижа в страната ни функционират 782 социални услуги в общността с  над 19 210 места в тях, а подпомаганите на различни основания хора с трайни увреждания са над 497 440  месечно.

Днес ние се присъединяваме към честването на празника с уважение и поклон пред всички вас, които ежедневно, с воля и кураж, отстоявате правото си на личностна изява и на достоен живот.  Продължавайте  все така с нестихваща сила и упорство да отстоявате себе си и мечтите си!

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

С уважение,   

РУМЯНА ПЕТКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Всички