logobgr
Всички
02.12.2017г.

Поздравление на Изпълнителния директор на АСП по случай международния ден на хората с увреждания, 3-ти декември

От името на ръководството и  екипа на Агенцията за социално подпомагане  поднасям  най-сърдечни поздравления на всички български граждани с увреждания по случай 3-ти декември,  Международен ден на хората с увреждания.

Обявяването на този ден за международен празник на хората с увреждания от Генералната  асамблея на ООН през 1992 г. е още едно ярко доказателство за стремежа на световната общественост към постигането на все по-добри условия за техния свободен, пълноценен и независим живот.

Днес в България, по различни програми, близо 28 000 хора с увреждания получават подкрепа в ежедневния си живот  от лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници. Като алтернатива на институционалната грижа в страната ни функционират 682 социални услуги в общността с  над 13 400 места в тях, а подпомаганите на различни основания хора с трайни увреждания са над 525 000 месечно. 

Искам да уверя Вас – българските граждани с увреждания, че и занапред Агенцията за социално подпомагане, в съответствие със своите компетенции и отговорности, ще продължава упорито и последователно да работи за създаването и развитието на повече и по-качествени социални услуги и възможности за Вашата пълноценна социална интеграция и житейска реализация.

Към всички  Вас и към цялото ни общество отправям и нашето послание – Вие не сте различни от нас, Вие сте част от нас.

Желая Ви неизменна вяра в доброто и силен борбен дух!

Честит празник!

 

Румяна Петкова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Всички