logobgr
Всички
08.12.2017г.

На годишна работна среща бяха обсъдени резултатите и новите предизвикателства в работата на АСП

От 5 до 7 декември 2017 г. в гр. Трявна беше проведена  годишната работна среща на ръководството на Агенцията за социално подпомагане  (АСП) с директорите на регионалните дирекции за социално подпомагане и на  дирекциите  „Социално подпомагане“.  

Основен акцент на срещата бяха темите за  по-нататъшното развитие на процесите по деинституционализация на децата и възрастните, чрез подкрепа за създаването на качествени социални услуги в общността и за изграждането и надграждането на капацитета за провеждане на ключовите реформи в социалния сектор. Бяха обсъдени и текущите предизвикателства в ежедневната работа на служителите на АСП в обслужването на нуждаещите се лица и семейства, промените и новостите в нормативната уредба.

Участниците в събитието бяха приветствани от заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова. Тя подчерта огромната роля на АСП за изпълнението на реформите в социалния сектор, свързани с деинституционализацията на децата и възрастните, чрез подкрепа за по-нататъшно развитие на качествени социални услуги в общността, както и приноса на Агенцията за надграждането на капацитета за изпълнението на държавната социална политика. Госпожа Димитрова пожела на присъстващите същата всеотдайност и при осъществяването на бъдещите задачи.

По време на срещата ръководството на АСП отличи с почетни грамоти за образцово изпълнение на служебните задължения през годината тридесет и трима свои служители – директори на дирекции, началници на отдели и социални работници. Грамотите бяха връчени от изпълнителния директор на Агенцията Румяна Петкова.

Срещата беше проведена в рамките на проект „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Всички