logobgr
Всички
20.03.2018г.

Поздрав на министър Бисер Петков към социалните работници по повод Световния ден на социалната работа

Уважаеми социални работници,

За мен е удоволствие да Ви приветствам по случай Вашия професионален празник – Световния ден на социалната работа!

Позволете ми в този ден да засвидетелствам признателността си към Вашата нелека, отговорна и социално значима дейност, посветена на нуждаещите се хора и най-уязвимите групи от обществото.  Изказвам своето дълбоко уважение към вашия труд  и Ви благодаря за ежедневните усилия, които полагате, за да подкрепяте хората в нужда.

Днес работата на социалния работник не е само професия. Тя е призвание и кауза, която изисква човек  да има голямо и добро сърце,  много търпение и любов, да изпитва състрадание  и съпричастност  към различни човешки съдби, изпаднали в трудна житейска ситуации.  За това е необходим висок професионализъм,  специфични умения и бърза реакция за взимане на най-правилните решения.

Знам, че не Ви е леко в ежедневната Ви работа, която Ви сблъсква с мъката и болката на хора.  Изправени сте пред редица предизвикателства, понякога срещате неразбиране, когато помагате на нуждаещите си. Въпреки трудностите, Вие сте тези, които сте призвани да им давате надежда, осигурявайки им подкрепа и закрила в трудни за тях моменти.

Уверявам Ви, че дейността на социалния работник е във фокуса на Министерството на труда и социалната политика  и аз като министър ще подкрепя всички политики и инициативи, необходими за издигането на престижа на професията.

 

Желая Ви много здраве, успехи, сили  и енергия, за да продължите все така достойно да изпълнявате тази хуманна професия!

 

Честит празник!

Всички