logobgr
Всички
03.11.2010г.

Повече от два пъти са се увеличили приемните семейства в България

Приемната грижа през тази година в сравнение с миналата се отличава с интензивно развитие, сочат данни на Агенцията за социално подпомагане. За първите девет месеца на 2009 г. са утвърдени 66 приемни семейства, от които професионални 56. Настанените деца за периода са са 114 - 19 в доброволни приемни семейства и 95 в професионални. За същия период на 2010 г. броят на утвърдените приемни семейства е нараснал повече от два пъти - те са 150 (25 доброволни и 125 професионални). Съответно нараства и броят на настанените деца в приемни семейства за периода - 23 в доброволни и 193 в професионални, общо 216.

Общият брой на утвърдените приемни семейства към края на септември 2010 г. е 547, сочи статистика на Агенцията за социално подпомагане. Децата, преминали през приемни семейства, са 481.

Всички