logobgr
Всички
02.11.2020г.

Повече от 26 200 потребители ще получават „Топъл обяд у дома“ до края на годината

Над 26 200 нуждаещи се от 189 общини и райони на общини в страната ще получават топъл обяд в дома си до края на годината благодарение на осигурените от правителството бюджетни средства в размер на 14.2 млн. лв. С тях се обезпечава финансирането на Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“. Срокът за искания за удължаване на договорите или за сключване на нови, където старите са приключили, изтече на 30 октомври 2020 г.

Програмата е част от пакета мерки на правителството за подкрепа на уязвимите граждани в условията на тежката ситуация в страната, произтичаща от разпространението на COVID-19. Подпомогнатите лица получават всеки работен ден в дома си супа, основно ястие и хляб, а поне веднъж седмично десерт.

Право да получават топъл обяд у дома лица с доходи под линията на бедност, за времето, в което са поставени под задължителна карантина, както и уязвими лица с ниски доходи и без близки, които в условията на извънредна ситуация не могат да се погрижат сами за прехраната си - самотно живеещи възрастни над 65 г., лица, които не могат да се самообслужват поради трайно увреждане или в резултат на заболяване и др.

Подкрепата с топъл обяд, която се осигуряваше по Оперативна програма за храни, беше една от най-одобряваните мерки на правителството в условията на извънредно положение според проучване на общественото мнение. Целевата програма „Топъл обяд у дома“, с която правителството продължи с бюджетни средства да подпомага в кризата най-уязвимите български граждани, получи безапелационно през октомври наградата „Достъп до добра храна“ в категория „Държавна политика“.

Всички