logobgr
Всички
02.02.2009г.

Поредицата от обучения на социални работници стартира във Видин

       В изпълнение на годишния план за обучение на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и представители на общинските администрации през 2009 г. във Видин на 29 и 30 януари т.г. се проведе първата за годината работна среща. още...

       С промените в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) и Правилника за прилагане на ЗСПД, в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на ЗСП бяха запознати 36 експерти и социални работници от дирекциите „Социално подпомагане" и отделите „Социална закрила" от областите Видин, Враца и Монтана. Други  теми бяха основните ангажименти на дирекциите „Социално подпомагане" в процеса на координиране и изплащане на семейни обезщетения в рамките на Европейския съюз, съгласно разпоредбите на Регламент 1408/71 и Прилагащ регламент 574 / 72, прилагането на Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане: отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за компенсиране на уврежданията. На възникналите въпроси отговориха експертите от отдел „Методология на социалните помощи" в АСП Меглена Стоянова и Миляна Павлова.

         В друг модул експерти от РДСП във Видин, Враца и Монтана, социални работници от секторите „Хора с увреждания и социални услуги" от трите области и служители от общините в тях, управляващи различни видове социални услуги, бяха запознати с условията и реда за ползване на социални услуги, процедурата по откриване и закриване на социалните услуги, методиките за предоставяне на социалните услуги „Наблюдавано жилище", „Преходно жилище" и „Център за временно настаняване", планирането на  нови социални услуги с цел реализация процеса на деинституционализация. Обучаващият екип от АСП в състав Таня Стоянова и Недялка Илиева отговори на въпросите и възникналите казуси сред 35-те участника.

         Това бе първата от планираните за тази година девет работни семинара. В доказалата ефективността си форма се очаква да бъдат обхванати над 600 социални работници и представители на общински администрации от цялата страна.

02.02.2009 г.

Всички