logobgr
Всички
13.02.2014г.

Помощта за настанени при близки деца с увреждания е 100 лева

Поради появили се подвеждащи медийни материали относно прилагането на някои нови  изменения и допълнения в Закона за семейни помощи за деца, в сила от 1 януари 2014 г.,  дирекциите «Социално подпомагане» в цялата страна имат указания, че когато е налице настаняване  на дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (настаняване в семейство на роднини или близки или за отглеждане в приемно семейство) и това дете е  с трайни увреждания се отпуска семейна помощ в размер на 100 лева.

При наличие на издадени заповеди за тази помощ в размер на 35 лева за месец януари правоимащите ще ги получат в този размер до края на февруари, а през март 2014 г. ще се осъществи доплащане до размера от по 100 лева за всеки от първите два месеца на 2014 г.

Всички