logobgr
Всички
03.09.2022г.

Помощ за бедстващи граждани от наводнените селищата по поречието на р.Стряма

Създадена е организация и ще бъде оказано съдействие при подаване на заявления за еднократна помощ, отпускана по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за посрещане на инцидентно възникнали жизнено важни потребности, в максимален размер 375 лева за всички бедстващи, вследствие наводненията от река Стряма.

Служители и на дирекциите “Социално подпомагане“ Марица и Хисаря са в готовност при първа възможност да приемат заявления за отпускане на тази помощ.

Днес, по време на евакуацията на живеещите в с.Трилистник социалният работник от ДСП - Марица Атанаска Генчева е била в селото и е успяла да уведоми пострадалите кога, как и къде ще могат да подадат заявленията си за еднократна помощ. По-голяма част от хората са приютени от близки в с.Рогош, където в сградата на кметството още в понеделник ще може да подават заявленията. Атанаска Генчева обслужва този район на община Марица и хората я познават, което ще улесни комуникацията и бързата реакция от страна на социалната дирекция.  

ДСП Хисаря е ангажирана да подпомогне и пострадали от шестте села от община Калояново - Песнопой, Иван Вазов, Горна махала, Долна махала, Черноземен и Ръжево, в които е обявено частично бедствено положение.

Всички