logobgr
Всички
02.09.2022г.

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР 116 111 ВЕЧЕ ЩЕ СЕ ОБСЛУЖВА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАН ОТДЕЛ В АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

От 3 септември 2022 г. хармонизираният телефонен номер 116 111 с национално покритие към Националната телефонна линия за деца ще се обезпечава от Агенцията за социално подпомагане като водещ държавен орган, част от националната система за превенция и контрол по спазване правата на децата и тяхната закрила. Специализираната дейност е възложена на АСП  с изрично споразумение, утвърдено от министъра на труда и социалната политика, като за целта е сформиран отдел от висококвалифицирани служители, обучени психолози.

Телефонен номер 116 111 ще продължи да се обслужва напълно безплатно при непрекъснат 24-часов режим на работа, седем дни в седмицата. Операторите, отговарящи на обажданията, са готови да изслушат, подкрепят, консултират, насочат, както и да предприемат необходимите мерки и действия за защита на всички деца и техните семейства.

Всички