logobgr
Всички
24.01.2014г.

Полезен германски опит се възприема у нас по проект от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”

Проектът „Трансфер на добри практики и модели за осигуряване на социално включване на трайно безработни лица" се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане съвместно с Агенцията по заетостта и Дружеството за иновативно насърчаване на заетостта към Министерството на труда, интеграцията и социалните въпроси на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, Германия. Проектът е с продължителност 22 месеца, общата му цел е трансфер на добри практики и модели в областта на социалното подпомагане за подобряване на социалната политика на България. Фокусът е към социалното включване, осигуряването на трудова заетост и социалното подпомагане на трайно безработни лица.

Към края на м.г. български експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта осъществиха работно посещение в Германия. То имаше за цел обмен на опит и добри практики чрез запознаването с конкретни инициативи на различни правителствени и независими структури на федерално и местно ниво. Акцентът в германската практика е използване на интегриран подход за предоставяне на услуги, осигуряване на заетост и прилагането на иновативни модели за по-ефективно разпределение на средствата в социалното подпомагане. Предвид продължаващите процеси на засилен имигрантски натиск и нарастващия брой на лицата с хронични заболявания и трайни увреждания акцент в политиката на правителството на федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия е поставен върху разработването на специфични програми и мерки, ориентирани към индивидуалните потребности, които да осигурят условия за включване на пазара на труда на лицата, останали продължително време без работа.

Интензивната програма включваше посещение на различни институции, занимаващи се с осигуряването на трудова заетост в градовете Мюнстер, Хертен, Дортмунд, Дюселдорф и Кьолн. Като изключително позитивни практики се откроиха: прилаганият подход, насочен към специфичните и индивидуални потребности на лицата, които имат затруднения да се интегрират на пазара на труда; работата по случай и проследяване на промените; специфичните мерки за безработни младежи и такива, които изпитват затруднения в учебния процес, така че те да не са потенциални бенефициенти на системата за социално подпомагане; много доброто взаимодействие и обмен на информация между различните институции.

През февруари т.г. предстои работно посещение в България на експерти от Дружеството за иновативно насърчаване на заетостта, Северен Рейн - Вестфалия. В работната програма са включени посещения на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, както и техните териториални структури, Агенцията за хората с увреждания, общински администрации, центрове за предоставяне на социални услуги.

Предвижда се въз основа на проведените работни посещения да бъде подписан меморандум за сътрудничество, което да гарантира бъдещите дейности между партньорите в посока подобряване на политики, програми и проекти в социалната сфера и въпросите по заетостта.

Всички