logobgr
Всички
31.08.2013г.

Подадените молби за енергийно подпомагане наближават 200 000

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление от началото на кампанията на 1 юли т.г. към края на август са 197 424. Издадените заповеди за отпускане на този вид помощ са близо 125 000, отказите - около 16 500. За първите два месеца на кампанията през миналия отоплителен сезон приетите молби са 26 788  по-малко, а за целия отоплителен сезон 2012/2013 г. общият брой на отпуснатите целеви помощи бе 210 711.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите „Социално подпомагане" е 31 октомври 2013 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се прилага и последна платена фактура. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2013 г. до  31 март 2014 г. Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2013 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари 2014 г. - за месеците януари, февруари и март.

До приемането на нов размер на помощта в зависимост от цената на електроенергията за битов потребител в началото на отоплителния сезон (1 ноември 2013 г.), целевата помощ за отопление ще бъде в размер 65,72 лв. месечно. След приемането на новия размер на помощта ще се издават изменителни заповеди, а изравняването на отпуснатите суми ще става при отпускането на втория транш на помощта.

За настоящия отоплителен сезон диференцираният минимален доход за отопление бе увеличен с 15 лева за всички 16 групи от хора в неравностойно положение.

Всички