logobgr
Всички
31.08.2015г.

Подадени са над 183 000 молби за целева помощ за отопление, близо 69 000 лица и семейства получиха първи транш

Подадените молби за отпускане на целева помощ за отопление за първите два месеца на кампанията, която стартира на 1 юли т.г., са 183 102. Издадени заповеди за отпускане на помощтта са 114 391, отказите са 12 987. За миналия отоплителен сезон подадените заявления-декларации към към този период са били 189 881, което показва, че сега има 6 779 по-малко подадени заявления. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца - 1 ноември 2015 г. до  31 март 2016 г. Месечният размер на помощтта е 72,20 лева или общо за петте месеца 361 лева. Изплащането за месеците ноември и декември 2015 г. се извършва не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. Така вече 68 975 лица и семейства получиха по 144,40 лева, общо 9 960 000 лева. До 31 януари 2016 г. ще се извърши втори транш на плащането - за месеците януари, февруари и март.

Крайният срок за подаване на молби в дирекциите «Социално подпомагане» е 31 октомври 2015 г. Молбата се подава по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия и топлоенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

За настоящия отоплителен сезон 2015/2016 г. е изменен коригиращият коефициент, с който се намалява размерът на пенсиите - от 1,245 на 1,269. Изменението е с цел да не се допусне отпадане на пенсионери от целево енергийно подпомагане през предстоящия отоплителен сезон само поради осъвременения размер на пенсията им. При определяне на диференцирания минимален доход за достъп до помощта за отопление няма да се считат за доход възнагражденията от еднодневните трудови договори.

За миналия отоплителен сезон бяха отпуснати 254 998 целеви помощи за отопление при подадени 299 967 молби.

Всички