logobgr
Всички
30.04.2013г.

Подадени са близо 10 000 молби за еднократна енергийна помощ

Дирекциите „Социално подпомагане" в страната са приели 9 998 молби за отпускане на еднократна помощ в размер на 65,72 лв. от лица и семейства, които не са подали молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2012/2013 г. Най-много молби са подадени в София град - 789, област Пловдив - 720, София област - 608, областите Враца - 537, Плевен - 486; Бургас - 460 и Видин - 446. Хората, от тази група, които надхвърлят диференцирания минимален доход за отопление с до 10 лв., и отговарят на останалите критерии, ще получат еднократната помощ в края на май 2013 г.

След преразглеждане на молби за енергийна помощ,.подадени преди изминалия отоплителен сезон, еднократна финансовата помощ от 65,72 лв. вече получиха 8 095 лица и семейства.

Като част от пакета спешни мерки еднократна помощ от 50 лева заедно с месечните помощи за деца за април получиха 23 668 семейства, които се грижат за деца с трайни увреждания.

Право на еднократна помощ в размер на 50 лв. имат и осигурените майки с доход до 350 лв. на член от семейството, на които е отпуснато обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години в периода от 1 януари 2013 г. до 12 април 2013 г. Тази еднократна помощ ще бъде изплатена заедно с детските надбавки в края на май 2013 г.

Всички