logobgr
Всички
15.04.2013г.

Петте деца от Враца отиват при приемни родители

Дирекция „Социално подпомагане" - Враца, предприе спешни мерки във връзка с установено домашно насилие в семейство с пет малолетни деца от града.  На 5 април т.г. социални работници от дирекцията извършиха проверка в дома на семейството на Петя Григорова и нейния съжител. Тежкото състояние на 5-годишното момче Цветелин В. е предизвикало незабавно настаняване в МБАЛ „Христо Ботев" в града, като впоследствие се е наложило лекарите да ампутират част от пръстите на краката на детето. Останалите деца са изведени от семейството и са настанени в специализирани институции.

На 10 април т.г. е издадено направление за оказване на психологическа подкрепа на детето в Центъра за обществена подкрепа - Враца. След изписване от болничното заведение малолетният ще бъде настанен в Център за настаняване от семеен тип, предвид неговото здравословно и психо-емоционално състояние след преживяната травма. След това ще се търси възможност за настаняване в подходящо приемно семейство, което да отговори на потребностите на детето. В момента се извършва психологическа оценка на четирите сестри на детето, които са в специализирани институции, предстои настаняването им в две приемни семейства в региона.

Междувременно комисия на Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане извърши проверка по случая, отнасяща се до действията на дирекция „Социално подпомагане" - Враца, която работи с това семейство от края на 2010 г. Оценката от проверката е, че извършените в този период реинтеграции на децата в семейството на майката и съжителстващото с нея лице са прибързани и необосновани, с което е създаден риск за тяхното здраве и развитие. Във връзка с констатираното комисията е дала предложение за търсене на дисциплинарна отговорност, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, от ангажираните със случая служители.

С цялата загриженост за инцидентните несполучливи реинтеграции на деца в семействата им Агенцията за социално подпомагане ще продължи да подчинява усилията си на възприетата експертна теза, че семейната среда е най-подходяща за отглеждането на децата. През 2012 г. отделите „Закрила на детето" са работили по 2 088 случаи на реинтеграция, като приключилите успешно са 1 834. Причините за неуспешна реинтеграция, видни и от казуса във Враца, са комплексни - недобре развита мрежа от социални услуги за подкрепа на родителите, нисък родителски капацитет, многодетно семейство, липса на образование, нисък социален статус, нежелание да бъдат изпълнявани родителските функции и отговорности. Работата по преодоляването им, както и в усилията за повишаване на експертния капацитет на социалните работници от отделите „Закрила на детето",  остава неотменим приоритет в дейността на АСП.

 

Всички