logobgr
Всички
13.02.2013г.

Пети дом за деца закрит от началото на годината

Продължава интензивният процес на закриване на институции за деца - със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане от началото на февруари 2013 г. е закрит Домът за деца, лишени от родителска грижа „Параскева Нейкова" в Ловеч. Осем деца, които не могат да бъдат отглеждани в семействата си, са изведени в център за настаняване от семеен тип.

Решението за закриване бе взето на сесия на Общинския съвет в Ловеч, в изпълнение на Областната и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в общността, приоритетно направление „Деинституционализация на грижите за децата".

Това е петата специализирана институция за деца, която се закрива от началото на тази година, като досега бяха закрити домове за деца, лишени от родителска грижа, в София, с. Нареченски бани - община Асеновград, с. Овчарово - община Добрич (селска), и Русе.

Всички