logobgr
Всички
06.07.2011г.

Парите за заплати на лични асистенти по проекта „Подкрепа за достоен живот” ще бъдат преведени на 7 юли

Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще преведе на 7 юли 2011 г. необходимата сума за  изплащане на заплатите на личните асистенти, назначени по проекта „Подкрепа за достоен живот". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", като АСП е конкретен бенефициент, а партньори са 262 общини в цялата страна и 23 столични района. Необходимите средства за възнаграждения на личните асистенти, чийто работодател са общините, възлизат на около 2,5 милиона лева месечно.

Проектът е изключително мащабен, което предизвика смущавания в ритъма на отчитане на разходите. За преодоляването им е променена организацията на отчитане, като това ще позволи преводите към общините партньори, предназначени  за възнагражденията на личните асистенти, да бъдат извършвани до 30-о число на всеки месец.

По проекта „Подкрепа за достоен живот" са назначени 9263 лични асистенти, които обслужват 9360 лица с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване. Продължителността на проекта е 19 месеца - от 8 октомври 2010 г. до 7 май 2012 г. Общата му стойност е 35 милиона лева.

Всички