logobgr
Всички
03.11.2017г.

Отпуснати са помощи по 250 лева за над 38 400 първокласници

Отпуснатите еднократни помощи в размер на 250 лева за ученици, записани в първи клас за учебната 2017/2018 година, са 37 628, които се отнасят за 38 456 деца, сочат последните данни на Агенцията за социално подпомагане. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, отказите са 1 336. Приемът на заявления-декларации приключи на 15 октомври 2017 година.

Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имаха семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 400 лв. Помощта се отпуска без условие за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

Дирекциите „Социално подпомагане" в страната ще извършват проверки в училищата за установяване на обстоятелството дали децата са постъпили в училище. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

За миналата учебна година 2016/2017 издадените заповеди за отпускане на помощта бяха 43 945, отнасящи се  за 44 835 деца.
Всички