logobgr
Всички
04.05.2010г.

Отделът «Закрила на детето» в Севлиево отърва три деца от кошмар в кравеферма

След подаден сигнал за деца в риск по националната телефонна линия (116 111) отделът "Закрила на детето" в дирекция «Социално подпомагане» в Севлиево предприе изключително спешни и адекватни мерки. Социалните работници  Ива Иванова, Маруся Тодорова и Десислава Дончева намират три деца в окаяно състояние в кравеферма на 6 км от Севлиево. Те са с краста, кърлежи, рани, мръсни и гладни. Случвало се е да посягат към храната на животните в яслата, така нареченият им баща е слагал малкото на дръвника със заплахата «да го заколи».

Предвид установения непосредствен риск за живота и здравето им трите деца са взети от социалните работници и доведени в дирекцията в Севлиево, след което е предприета спешна мярка за закрила. С цел защита правата и интересите на малолетните деца на 22.04.2010 година е сигнализирана Районна прокуратура - Севлиево, относно предприемане на действия спрямо пълнолетните лица Т. Г. и О. Й.

Отдел „Закрила на детото" - Севлиево, продължава работата по случая, като ще изготви искане до Районен съд - Севлиево, за лишаване от родителски права, както и проучване на близки и роднини на децата за евентуалното им отглеждане в семейна среда.

Цялата история - в менюто Истински истории

Всички