logobgr
Всички
03.11.2008г.

Още над 70 социални работници преминаха целево обучение

При отлични условия в Созопол се състоя предпоследната за 2008 г. работна среща за укрепване на административния капацитет на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП) и персонала от социалните услуги в общността, домовете за стари хора и експерти от общинските администрации.

Пред 47 представители на институции, социални услуги и общински администрации от областите Бургас, Ямбол и Сливен беше представена методиката за условията и реда за предоставяне на актуалната социална услуга „Наблюдавано жилище”. В този модул, предназначен да усъвършенства уменията за разработване на анализи, идентифициране на потребности от предоставяне на социални услуги и изпълнение на стандартите за социални услуги, бяха представени още задължителната документация в специализираните институции и социалните услуги в общността, както и методиката за определяне на числеността на персонала в тях. Обучаващият екип включваше експертите от АСП Мариета Ковачева и Цветелина Герасимова, които отговориха на многобройни въпроси по темите.

 Тридесет социални работници от териториалните поделения на АСП в областите Бургас, Ямбол и Сливен получиха методическа подкрепа по прилагане на законодателството в областта на социалното подпомагане и интеграцията на хората с увреждания, както и разяснения относно ангажиментите на дирекциите „Социално подпомагане” в процеса на координиране и изплащане на семейни обезщетения в рамките на Европейския съюз. Служителите имаха възможност да поставят на обсъждане и решение казуси от своята практика. В тяхна помощ бяха експертите от отдел „Методология на социалните помощи” в АСП Надя Дойчинова и Меглена Стоянова.

Последната за 2008 г. работна среща в този формат  е предназначена за социалните работници от Северозападна България – областите Видин, Враца и Монтана.

03.11.2008 г.

Всички