logobgr
Всички
27.02.2014г.

Още два дома за деца, лишени от родителска грижа, преустановяват дейността си

Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и след решение на Общинския съвет - Пловдив, от март 2014 г. се закрива Домът за деца, лишени от родителска грижа  „Рада Киркович" - един от трите с този профил в града. След активни действия от страна на дирекция „Социално подпомагане" - Пловдив, за децата от дома са предприети други мерки за закрила в семейна среда, вследствие на което в специализираната институция няма деца.

По-рано през февруари т.г. преустанови своята дейност и домът за деца в град Попово, област Търговище. Община Попово е реализирала проект „Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца, лишени от родителска грижа", реализиран по Оперативна програма „Регионално развитие". Изградени са два Центъра за настаняване от семеен тип за децата, където в близка до семейната среда условия и начин на организация за живеене децата ще се обгрижват и подготвят за самостоятелен живот.  Заедно с двата центъра беше открит и Център за обществена подкрепа в общината, който ще предоставя подкрепа чрез консултативна дейност за психологическа подкрепа на децата и семействата от региона.

Предприетите действия в общините Попово и Пловдив са в съответствие с областните и общинските стратегии за развитие на социалните услуги в област Търговище и област Пловдив, както и в изпълнение на годишните планове за развитие на социалните услуги в двете общини.

За юни 2014 г. е планирано да преустанови своята дейност и Домът за деца в с. Дрен.

Закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, е планиран процес и неговото изпълнение обединява усилията и действията на всички държавни институции и гражданския сектор. През миналата 2013 г. бяха закрити 14 специализирани институции за деца, а от началото на 2014 г. - три дома за деца, лишени от родителска грижа.

 

Всички